مغازه‌داران و بوتیک‌ها

مغازه داران از هر صنفی و بوتیک‌ها به دلیل عموما کوچک بودن فضای خرید معمولا نسبت به نحوه خرید خریداران و تعداد آنها و مسائلی از این دست توجه بیشتری نشان می‌دهند. مهمترین شاخص شناخته شده در این گونه خرده‌فروشی‌‌ها پاخور فروشگاه است که عامل بسیار مهمی در ارزیابی عملکرد یک مغازه به حساب می‌آید و می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. اما اصولا این شاخص و شاخص‌های دیگر نظیر نقاط و محصولات پرطرفدارتر به صورت تقریبی و غیر آنی قابل تخمین است. مطالعات پاپرا با استفاده از تکنولوژی پردازش تصویر و دوربین‌های فعلی فروشگاه با هزینه پایین می‌تواند به شکل آنی این اطلاعات و بسیاری اطلاعات ارزشمند دیگر را در اختیار مغازه داران قرار دهد. با استفاده از این اطلاعات مغازه‌داران می‌توانند به عنوان مثال پاخور فروشگاه خود را قبل و بعد از تخفیف‌های گوناگون، در روزهای مختلف ماه و هفته و ساعت‌های مختلف روز با هم مقایسه کرده و یا ببینند که با استفاده از یک فروشنده جدید چقدر میزان زمان و توجه خریداران در فروشگاه به محصولات مختلف افزایش یافته است و برای حفظ یا تغییر روند به شکل آنی تصمیم گیری کنند.