تولیدکنندگان کالا و برندها

تولیدکنندگان کالا و برندها اگرچه شاید مالک فضای خرده فروشی یا نقطه خرید نباشند ولی به صورت مستقیم و غیر مستقیم هم بر آن اثر گذاشته و هم از آن تاثیر می‌پذیرند. شاید بتوان گفت که رفتارشناسی خریدار برای برندها حتی از خرده فروشی‌ها نیز حیاتی‌تر است. دلیل این نکته آن است که برندها و تولیدکنندگان چون روی محصول خاص خود تمرکز دارند بیشتر قادرند تا در زمینه‌های مرتبط با افزایش فروش و سودآوری آن محصول خاص عمیق شوند. مطالعات رفتارشناسی پاپرا به برندها کمک می‌کند تا بدانند خریداران محصول آن‌ها را چگونه می‌خرند، چقدر زمان می‌گذارند و میزان قدرت متوقف کنندگی و متقاعدکنندگی محصول آنها در نقطه خرید با توجه به چیدمان، بسته بندی، قیمت گذاری و سایر المان‌های تاثیرگذار به چه شکل است. همچنین تولیدکنندگان می‌توانند این سنجه‌ها را با کالاهای رقیب مقایسه کرده و اطلاعات بسیار ارزشمندی در مورد شکل رقابت با برندهای رقیب بدست آورند. ارزش این اطلاعات زمانی مشخص می‌شود که بدانیم چقدر دستیابی به اطلاعات فروش و سهم بازار رقبا در بازار رقابتی امروز و بخصوص ایران دشوار است. ولی اطلاعات رفتاری قابل استخراج و مطالعه بهترین راهکار برای رسیدن به تصمیمات صحیح در عرصه رقابت استراتژیک با رقباست.