مراکز خرید، پاساژها و مال ها

از جمله فضاهایی که هم از لحاظ تعداد خریداران ورودی با توجه به مناسبت‌ها و برنامه‌های گوناگون در روزها و ساعات مختلف و هم از لحاظ شیوه حرکت خریداران و میزان توقف و تعامل آن‌ها در نقاط مختلف قابلیت بررسی و استفاده دارند مراکز بزرگ و کوچک خرید، پاساژها و مال‌ها هستند. شما مالکین مراکز خرید می‌توانید با استفاده از مطالعات پاپرا از پاخور ورودی افراد در زمان‌های مختلف مطلع شوید و با استفاده از آن تخصیص پرسنل یا برنامه‌های ترویجی خود را مدیریت کنید. همچنین با استفاده از این خدمات قادر خواهید بود قیمت‌گذاری واحدهای مختلف در مرکز خرید را نیز با معیاری دقیق و درست با توجه به پاخور هر منطقه و قرارگیری در مسیرهای اصلی حرکت خریداران انجام دهید و در مذاکرات و برنامه‌ریزی‌های خود دقیق‌تر عمل کرده میزان سودآوری را برای همه طرفین افزایش داده و رضایت بیشتر خریداران را در افزایش تعداد مراجعه کنندگان به مرکز خرید خود ببینید.