مشتریان پاپرا

 

فروشگاه  های زنجیره ای رفاه

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به عنوان یکی از بزرگترین و با سابقه‌ترین فروشگاه‌های خرده‌فروشی زنجیره‌ای در سطح کشور از اولین شرکت‌هایی بود که اقدام به بکارگیری علم خرید و دانش بازاریابی خریدار توسط تیم متخصصین پاپرا در قالب پروژه‌های «چکاپ و آسیب شناسی» فروشگاه‌های نسل جدید رفاه در سطح کشور نمود. در این راستا فروشگاه‌های منتخب نسل جدید زیر جهت اجرای آسیب شناسی و چکاپ انتخاب و گزارش مبسوط سنجه‌های فروشگاهی به این فروشگاه‌ها ارائه گردید.

read-more