مطالعات موردی پروژه مهندسی راه حل

 

کاهش نگرانی گزینه و مسیریابی در فروشگاه استولئونارد (Stew Leonard)

فروشگاه اِستو لئونارد، که فروشگاه مواد غذایی با تمرکز بر مواد لبنی است، در سال ۲۰۱۰ بسیاری از اقلام خود را حذف نمود و تنها ۲ هزار قلم را در فروشگاه‌های بزرگ خود نگه داشت. شاید به‌نظر دیوانگی بیاید، اما از منظر خریدار، این کار به‌ شدت عقلانی بود؛ چرا که خریداران، پرکردن فروشگاه را از گزینه‌های بسیار زیاد، ناخوشایند و غیرمفید، می‌پنداشتند. خریداران در طول سال، تنها چهارصد قلم مختلف را خریداری می‌کنند؛ به‌عبارتی این فروشگاه، به‌طور متوسط، برای اقلامی که خریداران می‌خرند، پنج گزینه، فراهم کرده‌است. فروشگاه با این کار، نگرانی ناشی از گزینه خریداران را به‌ شدت کاهش ‌داده‌ است و موجب افزایش فروش خود شده‌ است. اگرچه، تنوع، به جذب خریداران به فروشگاه کمک می‌کند؛ اما فراوانی آن، اغلب، مانعی در برابر خرید ایجاد می‌کند. 

فروشگاه استو لئونارد، برای کاهش این نگرانی نیز، از راه‌حل مبتکرانه‌ ای بهره برد و مسیرهای خرید را درون فروشگاه به شدت کاهش داد و تنها یک مسیر غالب را که از میان تمام کالا ها و نقاط فروشگاه می گذرد، به شکل خلاقانه‌ ای طراحی کرد. با این‌ که طراحی این‌گونه مسیر خرید، تنها راه‌ حل برای کاهش نگرانی نیست؛ اما این فروشگاه، نمونه‌ خوبی از تفکر خریدار محور فروشگاه را به نمایش می‌گذارد. در حالی‌که بسیاری از سوپرمارکت‌ های مشابه ‌این فروشگاه، فروشی معادل ۲۰ میلیون دلار در سال دارند، این فروشگاه توانسته با استفاده از مفاهیم مذکور، به فروشی معادل ۱۰۰ میلیون دلار در سال برسد؛ ۸۰ میلیون دلار در سال بیش‌تر از رقبا!