خدمات پاپرا

آگاهی استراتژیک

آیا می دانستید:

- در بسیاری از مراکز خدمات رسانی، پرسنل با کمتر از %72 خریداران تعامل برقرار می کنند؟

- 58% از مشاهدات آدیت، عدم موجودی برخی از کالاها و برند های پرفروش را نشان داده است؟

معرفی پروژه آدیت

شاخص های مختلفی بر تجربه مشتری در خرده فروشی ها و انواع مراکز ارائه دهنده خدمت، به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذار است. آدیت سعی دارد تا با اجرای ارزیابی نامحسوس از این شاخص ها، در قالب قرار گیری ارزیاب در جایگاه مشتری، تجربه عینی و مستقیم مشتری را از خدمات درک نماید.

فرآیند آدیت

گام اول: پالایش و انتخاب شاخص های ارزیابی و سازماندهی تیم اجرایی

گام دوم: جمع آوری داده به شکل نامحسوس و در قالب مشتری واقعی و ثبت اطلاعات در سامانه تحت وب

گام سوم: ذخیره سازی اطلاعات در بانک جامع اطلاعاتی

گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های مدیریتی و تفصیلی در داشبورد آنلاین با سطوح مختلف دسترسی

منافع پروژه آدیت

- شناسایی نقاظ ضعف خاص هر یک از شعبات، در راستای افزایش فروش

- ارزیابی داده محور عملکرد کارکنان فروشگاه، با هدف افزایش انگیزه آن ها

- شناسایی نیاز های آموزشی پرسنل فروشگاه

- شناسایی نقاط قوت فروشگاه، جهت استفاده در تبلیغات اثربخش

آگاهی استراتژیک

آیا می دانستید:

- حداقل 20 شاخص مهم تأثیرگذار در انتخاب بهینه مکان، جهت تأسیس شعبه جدید وجود دارد؟

- حداقل10 شاخص مهم میدانی در انتخاب بهترین مکان، جهت احداث شعبه جدید اثرگذار است؟

معرفی پروژه مکان یابی

تفاوت بین انتخاب مکان نامناسب و مناسب فروشگاه، تفاوت بین شکست و موفقیت آن فروشگاه است. نقل قول معروفی در این زمینه وجود دارد:

"در موفقیت یک فروشگاه، سه عامل مهم تأثیرگذار است: مکان، مکان و مکان". 

انتخاب مکان فروشگاه، یکی از مهم ترین تصمیمات خرده فروشی است که تضمین کننده موفقیت بلند مدت در جهت جذب مشتریان و سودآوری است.

فرآیند مکان یابی

گام اول: پالایش و انتخاب شاخص های ارزیابی و سازماندهی تیم اجرایی

گام دوم: جمع آوری داده و ثبت اطلاعات توسط تیم های تحقیقاتی میدانی و آماری و ثبت در سامانه تحت وب

گام سوم: ذخیره سازی اطلاعات در بانک جامع اطلاعاتی

گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار های تصمیم گیری چند معیاره و ارائه گزارش های مدیریتی و تفصیلی در قالب نقشه حرارتی و نمودار

منافع پروژه مکان یابی

- انتخاب آگاهانه مکان بهینه احداث شعبه، به منظور افزایش سهم بازار در برابر رقبا

- ارزشیابی مکانی شعبات موجود فروشگاه های زنجیره ای، با هدف تعدیل آن ها

- بهینه سازی هزینه های ساختاری مانند حمل و نقل و انبارگردانی

آگاهی استراتژیک

آیا می دانستید:

- 72% از تصمیمات خرید درون فروشگاه گرفته می شود؟

- 80% زمان خریداران در فروشگاه تلف می شود و با کاهش 30 ثانیه ای این زمان، فروش فروشگاه تا 2 برابر افزایش می یابد؟

- 76% خریدارانی که از مجاورت قفسه مرتبط با یک کالا می گذرند، در نهایت آن کالا را نمی خرند؟

معرفی پروژه مهندسی راه حل

امروزه، خریداران بیشتر تصمیمات خرید خود را درون فروشگاه اتخاذ می کنند. بنابراین آنچه که در نقطه خرید رخ می دهد، اثر قابل توجهی بر فروش فروشگاه می گذارد. مهندسی راه حل با آنالیز رفتار درون فروشگاهی خریداران، پتانسیل نقطه خرید را بررسی کرده و با بهبود نقاط ضعف آن، فروش فروشگاه را بهبود می دهد. این پروژه مشخص می کند خریداران در فروشگاه چه کاری انجام می دهند، به چه چیز نگاه می کنند، چگونه در فروشگاه حرکت می کنند و در نهایت چه چیزی را خریداری می کنند.

فرآیند مهندسی راه حل

گام اول: پالایش و انتخاب شاخص های ارزیابی و سازماندهی تیم اجرایی

گام دوم: جمع آوری داده با کمک نرم افزار ردیاب پاپرا و ثبت آنلاین اطلاعات در سامانه تحت وب

گام سوم: ذخیره سازی اطلاعات در بانک جامع اطلاعاتی

گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش با کمک نرم افزار های تحلیلی و داشبورد آنلاین

منافع پروژه مهندسی راه حل

- شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف فروشگاه در راستای افزایش فروش

- بهبود تصویر برند فروشگاه در ذهن مشتریان

- افزایش تصمیمات خرید خریداران با تغییرات کوچک و کم هزینه

- اتخاذ تصمیمات اثرساز بر مبنای اطلاعات کمی و دقیق رفتاری خریداران به جای تصمیمات سلیقه ای

- پیش بینی رفتار خریداران در قبال استراتژی های مختلف

آگاهی استراتژیک

آیا می دانستید:

- غول های بزرگ خرده فروشی در جهان، قیمت های آیتم های خود را بیش از 50،000 بار در ماه تغییر می دهند؟

- 67% خرده فروشان در دنیا یا یک سیستم پایش قیمتی را کامل در شرکت مستقر کرده اند یا در حال بررسی استفاده از آن هستند؟

معرفی پروژه پایش قیمتی

پایش قیمتی (هوش قیمتی) به معنای آگاهی و کسب دانش از قیمت های محصولات و خدمات یکسان یا قابل مقایسه رقبا در هر صنعت است. سبد های مشترک مقایسه ای در پایش قیمتی، به طور معمول با استفاده از الگوریتم های تحلیلی خاص، تعریف و ارزیابی می شوند.

فرآیند پایش قیمتی

گام اول: پالایش و انتخاب آیتم های پرفروش و سازماندهی تیم اجرایی

گام دوم: جمع آوری داده به شکل نامحسوس و در قالب مشتری واقعی و ثبت آنلاین اطلاعات در سامانه تحت وب

گام سوم: ذخیره سازی اطلاعات در بانک جامع اطلاعاتی

گام چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش های مدیریتی و تفصیلی در داشبورد آنلاین با سطوح مختلف دسترسی

منافع پروژه پایش قیمتی

- استفاده از اطلاعات قیمتی بازار، جهت مذاکره بهتر با تأمین کنندگان و گرفتن تخفیف بیشتر

دستیابی به استراتژی های قیمت گذاری رقبا

- تعیین استراتژی مناسب قیمت گذاری، با استفاده از اطلاعات قیمتی به روز در بازار

- دستیابی به روند تغییرات قیمت کالاهای مختلف در بازار در بازه های زمانی مختلف