تکنولوژی

 

پردازش و آنالیز تصویر دوربین‌های فروشگاهی

 

تیم پاپرا در فاز جدید فعالیت‌های خود جهت اجرای فن‌آورانه و سیستماتیک ‌فرآیند جمع‌آوری اطلاعات رفتاری خریداران، اقدام به بررسی تکنولوژی‌های روز دنیا در این زمینه نموده است. هدف پاپرا از این اقدام رسیدن به روش بهینه برای اندازه‌گیری آنی (Real-Time) سنجه‌های رفتاری خریداران می‌باشد.